¿Quén dicho de «Los patos vuelan en forma de v»?

El missatge que Pablo Caracol ofereix al jove lector és [...]